Update November 2015

Het is een drukke tijd geweest. De vakantie was hard werken aan nieuwe muziek en nieuwe ideeën. Het NBK was natuurlijk ook weer een drukke periode. En afgelopen weekend was eindelijk de premiere van Saint Lambert.

De vakantie heeft vooral in het teken gestaan het schrijven van Saint Lambert. De vereniging Jeduthun Oldemarkt vroeg mij voor de vakantie om een werk te schrijven voor hun jubileum. Daar kon ik geen nee tegen zeggen. Ik had al een paar ideeën op papier staan, maar het begon muzikaal allemaal te werken toen de beslissing viel om het koraal ‘Als vierzig Tag’ nach Ostern war’n’ te gebruiken. Waarom dit koraal? Ik had me voorgenomen om in ieder geval thematisch iets te doen wat bij Oldemarkt paste. “Op 10 juni 1438, verleent bisschop Rudolf van Diepholt aan ‘de parochianen van Paesloe’ het recht tot instelling van een zelfstandig schoutambt en het recht om twee jaarmarkten te houden ‘in de Oldemarck’.” (bron: www.lambertusmarkt.nl) Een van die markten moest op de sterfdag van Sint Lambertus vallen. Deze markt heeft het tot 1900 volgehouden. De markt is inmiddels in ere hersteld en Jeduthun is er elk jaar logistiek bij betrokken. Dat moest dus de insteek van het werk gaan worden. De markt wordt tegenwoordig op hemelvaartsdag gehouden en het gekozen koraal was het meest interessante koraal dat Bach voor deze dag geschreven heeft. Vanuit delen van dit koraal heb ik verschillende motieven gemaakt. Het verhaal van Lambertus van Maastricht was interessant en gaf een mooie narratieve leidraad. Uiteindelijk is het werk driedelig opgebouwd met een korte inleiding. Het eerste statement geeft het melodische materiaal weer voor de rest van het stuk, meteen gevolgd door het ‘heilige’-thema. Het eerste deel drukt de politieke situatie uit waarin Lambertus van Maastricht terechtkwam na zijn aanstelling als bisschop. In het tweede deel heb ik het wonder dat leidde tot de heiligverklaring in een muzikaal verhaal gevat. Het laatste deel is een weergave hoe de dag van de Lambertusmarkt op gang komt. Afgelopen zaterdag (21 november 2015) was de premiere. De reacties waren goed, van zowel muzikanten als publiek. Het werk is inmiddels beschikbaar via Tower Editions. De brassband versie is leverbaar vanaf januari.

Natuurlijk zijn er ook nog andere stukken geschreven. Het arrangement The Month of Maying van Thomas Morley’s Now is the Month of Maying voor brassband is erg leuk voor een concert. Ik vind het zelf altijd leuk om met een brassband renaissancemuziek te spelen. Het werkt op een of andere manier heel opzwepend. Spinning Gears, een solo voor euphonium en brassband, is klaar en de premiere zal ergens het komende seizoen moeten gaan plaatsvinden. Beide werken zijn inmiddels verkrijgbaar. Mocht je dit nu lezen en een van de werken interessant vinden voor fanfare of harmonieorkest, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. Soaring the Sky is inmiddels de wereld over, de Australische premiere is een feit. Het werk is ook verkrijgbaar voor fanfare! Tussendoor heb ik voor Oranje Grootegast een arrangement, La Follia, gemaakt. De premiere was in De Spiegel te Zwolle, geweldig mooie zaal trouwens. Ook daar kwamen leuke reacties op. Hier is inmiddels ook een brassband arrangement van en er komt nog een versie voor harmonieorkest.

In mijn vorige blog schreef ik over Inferno. Inmiddels is het werk omgedoopt tot Dante’s Descentomdat Todd Smith ook net een Inferno heeft uitgebracht in opdracht van David King. Om eventueel vergelijk en verwarring te voorkomen, leek het me beter de titel te wijzigen. Het werk is nog steeds in afwachting van een premiere, maar zal door een zeer bekende band op een repetitie geprobeerd worden. Klein beginnen! De avontuurlijke Nederlandse of Belgische band (of van een andere nationaliteit als ze het kunnen lezen) die het wil spelen kan het krijgen via Tower Editions.

Al met al is het een drukke periode geweest. De NBK heeft mooie resultaten gebracht (kampioen met Pro Rege en 2de met Soli Brass), maar heeft ook voor de nodige stagnatie in de productie gezorgt. Tijd om weer aan de slag te gaan. De volgende ideeën liggen er nog: The Seven Provinces (graad 6 fanfare), Vivat, Crescat, Floreat (graad 3/4 fanfare/brassband), Khazad Dûm (gebaseerd op de mijnen van Moria uit Lord of the Rings, graad 3/4 fanfare/brassband). Aangezien je met een deadline toch het beste werkt, hoor ik graag wanneer er interesse is in een van de nu nog ongeschreven werken.