Categorieën
> 15:00 Fanfare Graad 6 Harmonie

Red Prince

Red Prince is een denkbeeldig verhaal over een roodharige jongen die aan een groot avontuur begint. Na de introductie bevindt de zelfverzekerde kleine held zich temidden van alle actie. Wat volgt is een zoektocht waarbij de jongen vol is van twijfel en vragen. Uiteindelijk vindt hij wat hij zoekt en vervolgt de jongen zijn avontuur met een hernieuwde vastberadenheid, durf en vertrouwen.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band
Categorieën
< 5:00 Brassband Fanfare Graad 4 Harmonie

Sic Parvis Magna

Sic Parvis Magna (Dus van een klein begin komen grote dingen) is het motto van de ontdekkingsreiziger en zeeheld Sir Francis Drake. Ondanks dat zijn leven niet onomstreden is, is zijn ontwikkeling van 13-jarige dekschrobber tot vice-admiraal van de Engelse vloot een inspiratie. Drake zeilde drie keer de wereld rond, de eerste maal als 23-jarige piraat samen met zijn neef John Hawkins.

De heroïsche Maestoso delen verbeelden de verheven stemming van een reis over zee. Hoewel er altijd het uitzicht is op gevaar, en herinneringen aan thuis en geliefden.

Dit werk is geschreven in opdracht van Leeuwader Harmonie Da Capo.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band
Categorieën
05:00-10:00 Brassband Fanfare Graad 3 Harmonie

From the Sea

From the Sea is een driedelig werk met als thema drooglegging. Het eerste deel (The New Land) geeft uiting aan gevoelens van verwachting en spanning die met het kersverse land met zich meebrengen. Het tweede deel (The Old Sea) is een nostalgische terugblik naar de (oude) zee. Een zee die soms onstuimig, maar ook een bron van leven was. In het derde deel (The Future Land) wordt de vreugde gevangen van het leven op het nieuwe land tot aan de dag van vandaag.

Het werk is geschreven in opdracht van de gezamenlijke muziekverenigingen van de Noordoostpolder.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band

Categorieën
05:00-10:00 Brassband Fanfare Graad 3 Harmonie

Epitaph

Epitaph is een langzaam werk ter nagedachtenis aan verloren familieleden. Gevoelens van woede, verdriet en acceptatie zijn onderdeel van het afscheidsproces. Maar, mooie herinneringen en opgetogen momenten kunnen ook onderdeel zijn van het laatste afscheid.

Het laatste moment van rust wordt aangeduid door het koraal Deep Harmony.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band
Categorieën
05:00-10:00 Brassband Fanfare Graad 4 Harmonie Ten piece

Eilean Nan Gobhar

Eilean nan Gobhar werd geschreven in opdracht van het Symposium Symphony of Soils. “Het gaat niet goed met onze bodems. Dit heeft grote gevolgen voor onze voedselzekerheid, ons klimaat en onze gezondheid. Het antwoord is levende landbouw, zonder kunstmest en chemische middelen!”

Het ongerepte Schotse landschap en het uitzicht op Eilean nan Gobhar ofwel Geiten Eliand vormde de inspiratie voor dit werk. Het eiland is de toegangspoort tot Loch Ailort is een prachtig gezicht vanuit Roshven.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band
Ten Piece Brass Ensemble
Categorieën
05:00-10:00 Brassband Fanfare Graad 4 Harmonie

Carols of Old

Carols of Old is een fantasie op twee kerstliederen: Er is een Roos ontloken en Coventry Carol. Beide liederen lijken hun origine te hebben in de zestiende eeuw, vandaar de titel. De liederen worden in hun originele vorm gebruik, maar ook getransformeerd in een rapsodische stijl. Het werk kan zowel met koor als zonder worden uitgevoerd.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band
Categorieën
05:00-10:00 Brassband Graad 3 Harmonie

A Tallis Anthem

A Tallis Anthem is gebaseerd op If Ye Love Me van Thomas Tallis. Hij was een van de eersten die de Riten van de Anglicaanse kerk op Engelse woorden zette. If Ye Love Me is een klassiek voorbeeld van de nieuwe Engelse anthems: voornamelijk homofoon, maar met korte imitatiemomenten.

De opening is een triomfantelijke versie van de eerste homofone versen van het lied, het wordt onderbroken door een kalme melodie gebaseerd op een motief uit het origineel. Het anthem wordt gespeeld door een kwartet dat voor de band kan staan of elders in de zaal. Dit wordt gevolgd door een modern anthem dat naar een triomfantelijk slot leidt.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band

Categorieën
> 15:00 Brassband Duur Ensemble Fanfare Harmonie

Sound of the Middle Sea

Sound of the Middle Sea is geschreven voor het slot concert van “Lûd fan de Middelsee”. Het werk bestaat uit 10 delen (Origin, Episode 1, Terra, Episode 2, Aqua, Episode 3, Aer, Episode 4, Ignis en Quintessence). Origin gaat over de oorsprong van de Middelsee en introduceert de elementen. Terra (aarde) is een langzame dans die hard werk en de groei van het land weergeeft. Aqua (water) geeft de handelsgeest van de mensen rond de Middelsee weer. Aer (lucht) is een langzaam deel over contemplatie en rationaliteit. Ignis (vuur) geeft verwoesting weer. Quintessence is de finale waarin een vijfde element ontstaat uit de vier andere elementen. The episode vormen de links tussen de verschillende delen en worden geïmproviseerd. Tijdens deze episode wordt het verhaal van de Middelsee vertelt.

Het werk is voor geschreven voor een harmonieorkest, fanfareorkest, brassband, drumcorps en flex orkest. Delen uit dit werk kunnen los uitgevoerd worden. Neem contact met me op als je hier vragen over hebt.

HaFaBra, DC en Flex