Categorieën
10:00-15:00 Brassband Graad 4

The Final Frontier

In The Final Frontier onderzoekt de componist verschillende associaties met het universum. Geïnspireerd door Stephen Hawkings boek Brief Answers to the Big Questions beschrijft het werk de wonderen en gevaren van het universum, de grote vragen over de kleinste elementen en de mogelijkheid van ruimtereizen.

Het werk bestaat uit vier delen. In het eerste deel, ‘Energy and Space‘, wordt het muzikale materiaal geëxposeerd. Uit energie en ruimte kan een universum ontstaan. Het tweede deel, ‘The Great Unknown‘, is een snel deel waar de materialen verder uitgewerkt worden, het schetst de gevaren van het universum, zoals supernovae en zwarte gaten. Het derde deel, ‘The Big Questions‘, is een reflecterend deel met diverse solisten. Bedenk bijvoorbeeld hoe in de kleinste elementen hele dimensies kunnen worden opgerold. Ook is een Nederlandse pionier in kosmologie verborgen in de noten. Het vierde deel, ‘The Final Frontier’, is een grote opbouw naar een majestueuze finale, die de opwinding van ruimtereizen weergeeft.

The Final Frontier is het verplicht werk voor de 3de divisie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen 2021.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band

Errata

MaatPartijErrata
1 (3de tel)Euph.tenuto (zoals S. Hn.)
38 & 55R. Cnt., 2nd Cnt. 3rd Cnt.simile
63S.Hn, 1st Hn., 2nd Hn., 1st Tbn., 2nd Tbn., Bs. Tbn., Eb Bs. Bb Bs.simile
127Fl. Hn.staccato
130S.Hn., 1st Hn., 2nd Hn., 1st Bari., 2nd Bari.accent op 1ste en 4de achste (niet op 1ste, 3de en 5de)
138R. Cnt, 2nd Cnt., 3rd Cnt.accent op 1ste en 4de achste (niet op 1ste, 3de en 5de)
147-148Sop. Cnt.f<ff
148 & 150 & 155Bs. Tbn.accent
188R. Cnt. f>
201S. Cnt. 1&2both
210S. Cnt. 1&2mf
254Euph.both
Categorieën
< 5:00 Brassband Fanfare Graad 4 Harmonie

Sic Parvis Magna

Sic Parvis Magna (Dus van een klein begin komen grote dingen) is het motto van de ontdekkingsreiziger en zeeheld Sir Francis Drake. Ondanks dat zijn leven niet onomstreden is, is zijn ontwikkeling van 13-jarige dekschrobber tot vice-admiraal van de Engelse vloot een inspiratie. Drake zeilde drie keer de wereld rond, de eerste maal als 23-jarige piraat samen met zijn neef John Hawkins.

De heroïsche Maestoso delen verbeelden de verheven stemming van een reis over zee. Hoewel er altijd het uitzicht is op gevaar, en herinneringen aan thuis en geliefden.

Dit werk is geschreven in opdracht van Leeuwader Harmonie Da Capo.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band
Categorieën
05:00-10:00 Brassband Fanfare Graad 4

Fanfare de Angelis

Fanfare de Angelis is een feestelijk openingswerk. Het fanfarethema en koraalthema zijn gebaseerd op de eerst vier noten van het Kyrië uit de Missa de Angelis (F-A-Bb-C). De mis zelf is bedoeld voor feesten en wordt vaak gebruikt tijdens de kerstmis. Om die reden kan het als, naast openingswerk bij een concert, tijdens de kerstviering gebruikt worden.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band
Categorieën
05:00-10:00 Brassband Fanfare Graad 4 Harmonie Ten piece

Eilean Nan Gobhar

Eilean nan Gobhar werd geschreven in opdracht van het Symposium Symphony of Soils. “Het gaat niet goed met onze bodems. Dit heeft grote gevolgen voor onze voedselzekerheid, ons klimaat en onze gezondheid. Het antwoord is levende landbouw, zonder kunstmest en chemische middelen!”

Het ongerepte Schotse landschap en het uitzicht op Eilean nan Gobhar ofwel Geiten Eliand vormde de inspiratie voor dit werk. Het eiland is de toegangspoort tot Loch Ailort is een prachtig gezicht vanuit Roshven.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band
Ten Piece Brass Ensemble
Categorieën
05:00-10:00 Brassband Fanfare Graad 4 Harmonie

Carols of Old

Carols of Old is een fantasie op twee kerstliederen: Er is een Roos ontloken en Coventry Carol. Beide liederen lijken hun origine te hebben in de zestiende eeuw, vandaar de titel. De liederen worden in hun originele vorm gebruik, maar ook getransformeerd in een rapsodische stijl. Het werk kan zowel met koor als zonder worden uitgevoerd.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band
Categorieën
05:00-10:00 Brassband Graad 4 Solos

As Night Falls

As Night Falls is een solo voor cornet. Als de dag zijn einde nadert en het hoofd tot rust komt, begint de creatieve geesten te werken. Gedachte op gedachte komen binnen in de geest. Grote ideeën zijn voortgekomen uit deze nachtelijke ondernemingen. De opwinding neemt toe als dit zaadje van creativiteit geplant is. Dit werk is opgedragen aan alle nachtbrakers.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band
Categorieën
< 5:00 Brassband Graad 4

Where Words Fail

Een bekende uitspraak van Hans Christiaan Andersen is “Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek.” In Where Words Fail laat de componist dan ook de muziek spreken over zaken waar hij de woorden niet voor kon vinden.

Concert Band
Fanfare Band
Brass Band