Those Gazing Eyes

Those Gazing Eyes laat de fantasiewereld achter twee starende blauwe kinderogen zien. Na een langzame introductie volgt een oriëntaals getinte fantasie waarin naast diverse hoogdravende solo’s een dagdroom-thema wordt geëxposeerd. De muziek komt tot rust en geeft diverse gevoelens van een toekijkende partij weer. Langzaam ontwikkeld de muziek zich tot een herneming van het dagdroom-thema: nu in volle glorie. Op het moment dat de werkelijke richting van de droom kenbaar wordt, stopt de muziek en blijft de luisteraar achter met de vraag wat er zich verder achter de starende ogen afspeelt.

Those Gazing Eyes is een van de finalisten van de RWCMD Cory Composition Prize 2016.