Music, Love, Sex, Birds and a Cardinal

Voor de cursus Current Musicology moest ik de status quo van mijn specifieke vakgebied bekijken. Ik bekeek het werk van Elizabeth Leach en hoe haar werk bruikbaar is voor mijn eigen onderzoek. In het essay leg ik verbanden tussen muziek, liefde, seks, vogels en een kardinaal. Dit materiaal is een van de uitgangspunten van mijn latere onderzoekswerk.

Paper: Music, Love, Sex, Birds and a Cardinal